EUROTAND KLINIK

Kariologi

Vita tänder som skiner

Kariologi

Målet med Kariologi är: 

-borttagning utav karies
-skydd utav tandsubstans och pulpa från yttre angrepp
-kariesprofylax
-bibehållande utav levande pulpa
-återbildning utav tandens form samt dess funktion

Tandfyllning – vanligen kallad plomb, det material som återbygger tandsubstans förlorad pga karies eller icke-kariösa reaktioner. Beroende på läge, sort och omfattning utav det kariösa angreppet samt även patientens ålder använder man olika fyllningsmaterial, permanenta lagningar tex:

-kompositmaterial, oftast ljushärdande
-glasionomerer
-porslin
-metallbunden porslin

även provisoriska material såsom:

-fletcher (används inte i Sverige)
-zinkoxid-cement
-ljus- samt kemiskt härdade material till temporära lagningar

Ifall kariesangreppet ligger nära pulpan använder man läkande provisoriska fyllningar.
Tandläkaren bestämmer när den provisoriska lagningen ska ersättas med permanent lagning.

Kunders omdömen

Vi värderar våra kunders upplevelser och åsikter. Hör gärna av dig med din erfarenhet av våra tjänster så att vi kan förbättra dem.